Gående sessioner

Walk & Talk

Under medvetna promenader i stadens parker, i grönskan och längs vattendrag uppstår ofta nya perspektiv på gamla problem.

När vi är i naturen aktiveras det parasympatiska nervsystemet (kopplat till lugn-och-ro) och nedaktiverar det sympatiska nervsystemen (kopplat till hot och stress). Det stärker immunförsvaret och ökar välbefinnande i form av glädje, förankring och kreativitet.

Många uttrycker en längtan och saknad efter naturen, men också en tidsbrist som gör att man ofta prioriterar bort just detta. Därför bjuder jag in till gående sessioner med samtal och pauser i naturen. Under medvetna promenader i stadens parker, i grönskan (eller det bruna, gråa, vita, beroende på årstid) och längs vattendrag uppstår ofta nya perspektiv på gamla problem.

Walk & talk brukar varvas med sessioner på mottagningen när den vita tavlan behövs.