Föreläsning

Fokus på jobbet

Vilka områden har du och dina medarbetare utmaningar kring?
Multitasking, kreativitet, effektivitet, värderingar eller stress?

Your focus determines your reality - Yoda

Arbetslivet har på kort tid förändrats till att bli så komplicerat att våra primitiva hjärnor har svårt att hänga med. Mängden information och distraktioner den möter varje dag saknar motsvarighet i historien. I sin iver att hantera denna överväldigande värld försöker hjärnan splittra sin uppmärksamhet. Men multitasking har visat sig vara ett förödande sätt att jobba på. Stressen tilltar och produktiviteten sjunker.
För att återta fokus och välbefinnande behöver vi återerövra våra hjärnor, ta tillbaka vårt fokus och lägga uppmärksamheten där vi vill ha den. Något som kräver både kunskap och träning. Och en gemensam satsning på organisationsnivå. Det är denna kunskap föreläsningarna erbjuder.

Praktiska övningar varvas med teori från senaste neuroforskningen. Deltagarna får möjlighet att testa sin egen uppmärksamhetsförmåga och i ett experiment se resultaten. Det ges även utrymme för reflektioner, diskussioner och frågor.

Föreläsningen/workshopen skräddarsys för den nivå och de områden er organisation vill utvecklas inom. Se förslag på teman nedan.

Föreläsningar ges om 45 minuter - 2 timmar.
Workshops kan ges en halv eller hel dag.
Målgrupp: Ledningsgrupper, avdelningar eller hela arbetsplatser.
Föreläser gör Sara Hultman. Även i samarbete med Martin Ström, bägge författare till boken ”Fokus på Jobbet”.

Föreläsningsteman

  • Fokus på jobbet – om hur mental träning ökar fokus och glädje på jobbet
  • Myten om multitasking – börja serietaska!
  • Det närvarande ledarskapet
  • Mindre stress och ökad trivsel
  • Hur få upp produktiviteten och samtidigt må bra
  • Bli kreativ och skapa innovationer
  • Höj acceptans och samsyn vid omorganisation
  • Hoppet kring plasticitet – djupdykning i neuroforskningen om hjärnans förändringsbenägenhet